Категорії
_____

Про затвердження Положення “Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця”

http://nmuofficial.com/news/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-otsinyuvannya-znan-studentiv-pid-chas-potochnogo-ta-kintsevogo-kontrolyu-z-dystsypliny-v-nmu-imeni-o-o-bogomoltsya/