На тренінгу буде розглянуто дві станції ОСКІ-1: збір анамнезу терапевтичного хворого та аналіз ЕКГ. Лектор: Кармазіна О.М., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.